Lidköpings Modellflyg Klubb

LOKALA FLYGREGLER

DRÖNARE = Fjärrstyrda farkoster och farkoster som flygs efter förprogrammerade kordinater.

Du skall vara medlem i LMFK och ansluten till SMFF eller RCFF och din drönare märkt med operatörs ID.

Du får starta din motor i depån, men justering och inkörning får du göra bakom hangaren.

Som pilot står du i pilotrutan och har god kommunikation med övriga piloter. Som exempel, jag startar, jag landar osv. Undantag kan vara tävling eller om du är ensam och flyger.

Flyga får du göra inom angivet område, blå-markerat på kartan. Inom gult område får du endast flyga om start eller landning så kräver.
- Max tillåten flyg höjd är 300m, och en radie om 200m från centrum av fältet.

Flyga över eller bortom byggnader, pilotruta eller depå är absolut förbjuden.

Efter 21.00 är förbränningsmotorer ej tillåtna.

Förbiflygning på låg höjd och med hög fart får du göra på säkert avstånd från pilotrutan (min 20m).

Om du flyger med FPV utrustning och eller mellan 120m och 300m höjd skall du ha med dig en spotter som bevakar luftrummet.

Flygning med förprogrammerade kordinater är tillåten om du flyger inom Modellflygfältets område och att du kan omedelbart avbryta flygningen om så krävs.

Smffs och RCFFs regler är övergripande. De finns att se på respektive förbunds hemsidor.

LMFKs styrelse hanterar regelbrott och vidtar åtgärder vid behov.

Till sist Håll rent och snyggt efter dig!

 

LMFKs styrelse