Lidköpings Modellflyg Klubb

Grenar inom modellflyg / RC-flyg

 

Motorflygplan finns med förbränningsmotorer (metanol- eller bensinmotorer), elmotorer och / eller jetmotorer. Segelflygplan som saknar motor dras upp med en lina som krokar ur segelflygplanet på förutbestämd höjd. Segelflygplan / Elseglare kan också utrustas med små elmotorer, som motorflygplan. Helikopter har samma typ av förbränings- eller el-motorer som flygplan. Quadrokopter använder enbart elmotorer.

Radiostyrt ( RC-flyg ) 

Piloten har en sändare som skickar signal till en mottagare i flygplanet. Signalen påverkar önskade funktioner såsom rodren, motorns varvtal m.m. Har man s.k. telemetri går det att få information till sin sändare, från flygplanet, som t.ex. hastighet, höjd m.m.

Linflyg

Piloten har två linor kopplade mellan ett handtag och flygplanet. Piloten står i mitten och "snurrar runt" när han styr sin linkontrollmodell. När piloten vickar på handtaget så påverkas rodren på flygplanet. Du kan med linflygplan göra looping, flyga inverterat m.fl. manövrer.

Friflyg

Du kopplar en lina till flygplanet som du drar upp flygplanet med. Vid full höjd krokar linan loss och flygplanet flyger fritt. Friflygande flygplan med en vikt över 250 gr skall vara utrustade med någon form av timer som avbryter flygningen efter en förutbestämd tid.

Det finns även motorutrustade flygplan i denna grupp. Då är det motorns gångtid t.ex. 30 sek som gäller från det du släpper flygplanet till det når rätt höjd, och därefter segelflyger. 

 

Det finns en mängd tävlingsklasser i modellflyg. För mer information om klasserna gå till, www.modellflygforbund.se eller www.rcflyg.se